คณะผู้บริหาร

นางผกา สามารถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0810899229
อีเมล์ : Paka_teacher@hotmail.com

นางงามพรรณ ธิปัตย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา