ข่าวประชาสัมพันธ์
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 15-20 (อ่าน 30) 18 ก.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 7-14 (อ่าน 242) 30 มิ.ย. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 1-6 (อ่าน 393) 24 มิ.ย. 65
ประกาศเจตนารมณ์ ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย (อ่าน 373) 17 มิ.ย. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 17-22 มิถุนายน 2565 (อ่าน 442) 17 มิ.ย. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 98-100 (อ่าน 394) 17 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 396) 08 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ผ่านสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 392) 07 มิ.ย. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 92-97 (อ่าน 382) 07 มิ.ย. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 86-91 (อ่าน 382) 07 มิ.ย. 65
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพนมศึกษา ยินดีต้อนรับ (อ่าน 394) 30 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (อ่าน 401) 26 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 443) 26 พ.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 84-85 (อ่าน 384) 19 พ.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 82-83 (อ่าน 393) 13 พ.ค. 65
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (มาตรการ 6-6-7) ลดความเสี่ยง COVID-19 (อ่าน 425) 10 พ.ค. 65
รั้วดอกแก้ว ยินดีต้อนรับ (อ่าน 390) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพนมเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 1374) 06 พ.ค. 65
แผนปฎิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (อ่าน 373) 30 เม.ย. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 74-81 (อ่าน 439) 07 เม.ย. 65
โรงเรียนพนมศึกษา ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ (อ่าน 451) 01 เม.ย. 65
ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 (อ่าน 529) 30 มี.ค. 65
ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม 1 (อ่าน 449) 30 มี.ค. 65
ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ระดับชั้น ม.3 (อ่าน 450) 24 มี.ค. 65
ชวนเยาวชนไทยอายุ 14-18 ปี ร่วมกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทักษะ Digital Alert ไปกับสุดยอดเกมแห่งปี (อ่าน 2431) 14 มี.ค. 65
สถิติรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 2509) 09 มี.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 73 (อ่าน 2491) 09 มี.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 72 (อ่าน 2487) 09 มี.ค. 65
ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ smp (อ่าน 2497) 08 มี.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 71 (อ่าน 3351) 01 มี.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 70 (อ่าน 3344) 01 มี.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 69 (อ่าน 3341) 01 มี.ค. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 68 (อ่าน 3345) 01 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ (อ่าน 3357) 01 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อ่าน 3328) 01 มี.ค. 65
ประกาศผลวัดแววความรู้ (อ่าน 3392) 19 ก.พ. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 67 (อ่าน 3374) 15 ก.พ. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 66 (อ่าน 3366) 15 ก.พ. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 65 (อ่าน 3389) 14 ก.พ. 65
สารดอกแก้ว ฉบับที่ 64 (อ่าน 3375) 14 ก.พ. 65