ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางผกา สามารถ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0810899229
ชื่อ-นามสกุล : นางงามพรรณ ธิปัตย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0835909849
อีเมล์ : nongyaiyai@hotmail.com