ภาพกิจกรรม
เปิดเรียน On-site
นางผกา สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา พร้อมด้วยนางงามพรรณ ธิปัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา และครูเวรประจำวัน เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมต้อนรับและคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,3 และ 6 ในการเปิดเรียน On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ สุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,10:30   อ่าน 476 ครั้ง