ภาพกิจกรรม
ร่วมยินดีกับนักเรียน เด็กชายทัชวฤทธิ์ ทองเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
23  พฤศจิกายน 2564
นางผกา  สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพนมศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดีและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นางอรวรรณ์  ทองเสน ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กชายทัชวฤทธิ์ ทองเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียนพนมศึกษา ในการรับมอบบ้านหลังใหม่ จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องด้วยโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564” ณ บ้านเลขที่ 304 หมู่ 7 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,10:04   อ่าน 150 ครั้ง