คำสั่ง
คำสั่งวัดแววความรู้ (แก้ไข)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.18 KB
คำสั่งประเมินตนเองของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.46 KB
คำสั่งสอน2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.38 KB
ตารางสอน2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.71 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดห้อง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.34 KB
คำสั่งแต่งตั้งตรวจแผนฯ2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.84 KB
คำสั่งนิเทศการสอน2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.41 KB
คำสั่งสอบวัดผลปลายภาค2/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 434.15 KB
คำสั่งสอบวัดแวว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.59 KB
คำสั่งสอบกลางภาค2/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.13 KB