การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.87 MB