ครูณัฐิญา คาโส
วิชาฟิสิกส์ 4 ชั้น ม 6/1
https://classroom.google.com/c/MTI0MzI4MjM2Mjg5