รายงานผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564